מימין לשמאל עוד מנחם מושקוביץ,עוד שלמה לינצר, עוד יוסף ויצמן והרב יוסף כהן יור חסדי נעמי בחתימת הסכם לשתפ

Leave a Reply